Více než 20 let se zabývám problematikou veřejného stravování a potravinářských provozů.

Moje práce mě baví. Mám ráda právě tu pestrost problémů. Jeden den se věnuji problematice chladnoucích pokrmů při rozvozu, druhý den pomáhám vedoucím stravování v mateřské škole vyřešit, jak “dostat” do dětí 300 ml mléka denně a týden zakončím školením hygienického minima zaměstnanců v pekárně. 

K tomu řeším každý den několik telefonických dotazů, od vypnutého Caps-Locku až po zaslání auditu, který někdo někam založil a právě teď ho chce vidět hygienická kontrola.

více informací

HACCP - zavedení, audity

Jste školní jídelna, závodní jídelna, restaurace, penzion, cukrárna, pekárna, výrobna lahůdek nebo podobná malá provozovna?

 • přijedu přímo do Vaší provozovny - po celé republice
 • zavedení od 3500 Kč
 • audity od 2000 Kč
 • ceny závisí na složitosti provozu

ARCUS - evidence stravování

Jste mateřská, základní nebo střední škola, dětský domov nebo či mládeže s vlastní jídelnou? Potřebujete evidovat sklady, normovat, sledovat stravné a spotřební koš?

 • program ARCUS od 6500 Kč (dle zakoupených modulů)
 • cena je konečná - neplatí se žádné roční udržovací poplatky
 • vzdálená podpora v případě problémů 
 • běží na všech verzích Windows

Školení a hygienické konzultace

Nabízíme Vám proškolení personálu v oblasti hygienického minima, správné výrobní a hygienické praxe a také v oblasti HACCP.

 • možnost školení přímo v provozu
 • od 300 Kč za osobu
 • při vyšším počtu účastníků výrazné slevy

Hodnocení jídelníčků

Nabízím vám objektivní zhodnocení kvality vašich jídelníčků:

 • jak je plněn spotřební koš potravin
 • cena od 1250 Kč - 2500 Kč (dle složitosti)
 • plnění Nutričních doporučení Ministerstva zdravotnictví

Výstupem hodnocení je vždy návrh opatření.

Kontrola nastavení parametrů spotřebního koše potravin

Vážené kolegyně a kolegové, vzhledem k tomu, že většina počítačů s programy pro evidenci školních jídelen (ARCUS, VIS Plzeň ...) je v současné době nečinná, napadlo mne nabídnout vám výše uvedenou službu:

Kontrola nastavení parametrů spotřebního koše potravin“ a případně i jejich opravu.

Kategorie: Blog

Seminář zaměřený na problematiku školního stravování ve Vrchlabí

V půlce února jsem vedla seminář, zaměřený na problematiku školního stravování. Pořadatelem byl Svazek obcí Horní Labe, zastoupený paní Janou Hebkou.
Seminář byl rozdělen na tři části:

 • správnou výrobní a hygienickou praxi
 • spotřební koš a nutriční doporučení
 • HACCP v provozu

Kategorie: Blog

Seminář „Evidence spotřebního koše potravin“

Ve středu 30.1. jsem byla pozvaná do mým oblíbených Českých Budějovic, abych zde vedla seminář na téma „Evidence spotřebního koše potravin“. Seminář pořádal Odbor školství a tělovýchovy Magistrátu Českých Budějovic zastoupený paní Johanou Fuxovou. Semináře se účastnily prakticky všechny/všichni vedoucí školních jídelen z Budějovic a blízkého okolí.

Kategorie: Blog

Zajímavý seminář v Českých Budějovicích

Nejen prací živ je člověk, někdy je také potřeba získat nové informace, potkat se s kolegy a také se  seznámit s kolegy novými. 

Ve čtvrtek 15.11. jsem proto vyrazila prvním ranním vlakem do Českých Budějovic, kde se konal seminář a workshop na téma “Regionální, sezónní, bio a čerstvé potraviny ve veřejném stravování”. Hlavními přednášejícími byli pan profesor Jan Moudrý ze Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity a paní Bc. Anna Packová ze Státního zdravotního ústavu v Brně.

Kategorie: Blog