Zpracování podkladů pro navýšení stávající kapacity počtu strávníků

Pokud potřebujete navýšit stávající kapacitu vašeho stravovacího zařízení, musíte jako součást žádosti přiložit dokument, který dokládá, že jste toto zvýšení po všech stranách schopni zajistit.

Je třeba zhodnotit:
- kapacitu suchých skladů
- kapacitu chladících a mrazících skladů
- kapacitu varných zařízení
- kapacitu zařízení určených k uchovávání pokrmů během výdeje
- kapacitu mycích zařízení
- přístrojové a personální obsazení

K výpočtu maximální možné kapacity tepelných zařízení je možné použít metodiku tzv. "virtuálního vaření". Pomocí této metody lze zpracovat posudek na již fungující kuchyni a prokázat zda je množství varných zařízení optimální či nikoliv. Z mých zkušeností vyplývá, že kapacity některých kuchyní mohou být předimenzované až o 25- 30%.

Výstupem je písemné zpracování dokumentu, který všechny získané informace shrnuje a na základě popsaných skutečností navrhuje příslušné navýšení.