Jste školní jídelna, závodní jídelna, restaurace, penzion, cukrárna, pekárna, výrobna lahůdek nebo podobná malá provozovna?

Máte strach z kontroly Hygienické stanice, Státní veterinární správy nebo Státní zemědělské a potravinářské inspekce?
Nejste si jistí, že máte vše v pořádku?
Máte pocit, že byste se raději věnovali vaření a ne byrokratickému papírování?

Podobné starosti zažívá většina stravovacích a potravinářských zařízení. Věřte mi, že to dobře vím, protože mnoha z nich pomáhám řešit podobné problémy déle než 20 let.

Již před v době „před-HACCPové“ jsem pomáhala skloubit často nereálné požadavky tehdy platných vyhlášek s realitou. Pamatujete, například, na požadavek vyhlášky č. 107/2001, že teplota uvařeného pokrmu nesmí klesnout pod 70 st. C? Bylo to vůbec proveditelné? A že podobných předpisů bylo!

A když přišel rok 2004 a s ním nutnost zavádět systém HACCP, od prvopočátku jsem zastávala názor, že celý systém má být co nejjednodušší. Vždy se snažím držet pravidla o maximální jednoduchosti. Pokud vyhláška požaduje stanovení minimálně jednoho kritického bodu, je zbytečné jich mít víc, pokud k tomu nejsou závažné důvody.

Při jednom auditu jsem zjistila, že evidence zahrnuje 7 kritických bodů. Když jsem odcházela, systém byl zjednodušen na pouhé 2 kritické body. Vedoucí provozu si mohla být jistá, že body jsou opravdu stanoveny smysluplně.

V jiném provozu byly stanoveny kritické body na zcela nekritických místech. A kritická místa, ve kterých hrozilo riziko křížení cest byla díky provozní slepotě ponechána svému osudu.

To se často týká:

 • kuchyní před rekonstrukcí, kde chybí prostory pro skladování, přípravu zeleniny …
 • malých provozoven, kde může být např. nedostatek lednic nebi jiné techniky
 • provozů, které vaří pro vlastní a cizí strávníky a bojují s problematikou plnění jídlonosičů

Jaké výhody tedy získáte, pokud si provoz necháte zkontrolovat?

 • provoz bude zkontrolován odborníkem 
 • objevení nedostatků pro vás nemá žádné negativní důsledky, naopak, vše se pokusíme vyřešit na místě nebo alespoň ihned začneme řešení hledat
 • provozní slepota je naprosto běžný jev a jediným způsobem, jak jí odstranit, je pozvat někoho „zvenčí“
 • osobní přístup, kdy se vaše problémy stanou i problémy mými

Objednávkou auditu získáte:

 • jistotu, že máte v pořádku provoz
 • jistotu, že máte v pořádku „papíry“
 • tipy, na co si dávat největší pozor
 • mnoho informací, o kterých ani nevíte, že je nevíte
 • osobní přístup a nasazení ve váš prospěch

Co ještě dodat:

 • jsme z Čáslavi a jezdíme po celé republice
 • našimi zákazníky jsou nejrůznější gastronomické a potravinářské provozy:
  • školní jídelny
  • mateřské školy
  • závodní jídelny
  • restaurace
  • penziony
  • malé výrobny - pekárny, cukrárny, výrobny lahůdek, zpracovatelé ovoce a zeleniny
  • velkoobchody a maloobchody
 • provádíme konzultace před otevřením nebo rekonstrukcí provozu
 • víte, že návštěva profesionálního externisty může odhalit až o 20% více nedostatků než návštěva kontrolních orgánů?

HACCP zavedení:

 • od 4000 Kč
 • cena závisí na složitosti provozu

Ceny auditu:

 • pro malé provozy začíná na 2500 Kč
 • pro větší provozy začíná na 3500 Kč
 • plus cestovné, které je stanoveno podle počtu ujetých kilometrů (cca 16 Kč za 1 km).
 • snažím se vždy, aby cena cestovného nebyla vyšší než cena samotného auditu.
 • pokud je provoz ve větší vzdálenosti, snažím se zajistit 2 audity na jednom místě, aby se cestovné dalo rozdělit

Podrobnější informace

Objednejte zde