Hodnocení jídelníčků

Nabízím vám objektivní zhodnocení kvality vašich jídelníčků:

  • jak je plněn spotřební koš potravin
  • frekvence výskytu pokrmů (zda se neopakují moc často)
  • plnění Nutričních doporučení Ministerstva zdravotnictví

Výstupem hodnocení je návrh opatření.

A to vše, pokud možno, za více měsíců. Minimem jsou 3 měsíce, lepší je zhodnotit 5-6 měsíců.

Výstupem z tohoto hodnocení je nejen popis nedostatků, ale také seznam doporučení, jak jídelníčky vylepšit. 

Často se při hodnocení přijde na chyby v zařazování surovin do spotřebního koše v evidenčním software. Seznam doporučení potom může zahrnovat i seznam surovin, které je potřeba opravit.

Ceník

  • pohybuje se v rozpětí 1250,- až 2500,- 
  • cena se odvíjí od toho, zda jste MŠ nebo ZŠ, zda vaříte 1 nebo 2 výběry a podle počtu hodnocených měsíců. 

Podrobnější informace

Objednejte zde