Nabízíme Vám proškolení personálu v oblasti hygienického minima, SVHP a také v oblasti HACCP

školení je možné kombinovat.


Možnost školení přímo na Vašem počítači:

 • zúčastnit se školení je velmi jednoduché a nenáročné - stačí internet

 • dostanete pozvánku mailem na určitý čas

 • kliknete na odkaz a to je vše

 • školení je vždy živé, interaktivní s možností pokládání dotazů


Školení hygienického minima je zaměřeno na povinné oblasti, které jsou definovány jako znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví vyhláškou č. 490/2000 Sb.:

 1. Požadavky na zdravotní stav osob vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné
 2. Zásady osobní hygieny při práci
 3. Zásady hygienicky nezávadného čištění a dezinfekce
 4. Technologie výroby, hygienicky nezávadný režim přepravy, skladování a uvádění do oběhu epidemiologicky rizikových výrobků
 5. Alimentární nákazy a otravy z potravin
 6. Speciální hygienická problematika (HACCP – záznamy, nápravná opatření, ověřování...)

Školení HACCP je zaměřeno na nezbytné předpoklady k zavedení a udržování systému HACCP a jeho obsahem je následující :

 1. Hygienické požadavky na provozovnu
 2. Hygienické požadavky na přípravu a výrobu pokrmů
 3. Hygienické požadavky na uvádění pokrmů do oběhu
 4. Hygienické požadavky na pracovníky
 5. Zásady osobní hygieny
 6. Zásady provozní hygieny
 7. HACCP

Smysl systému HACCP

 • Analýza nebezpečí, její správné provedení, posouzení závažnosti rizik
 • Principy stanovení kritických bodů
 • Příklady kritických bodů
 • Metody sledování kritických bodů
 • Nápravná opatření
 • Vedení záznamů v kritických bodech
 • Vedení dokumentace
 • Ověřování systému HACCP (v kritických bodech, plánu HACCP, systému HACCP)

Ceník

 • od 400 Kč za osobu

Podrobnější informace

Objednejte zde