Dotaz:

Upravuje (nebo přímo zakazuje) nějaký legislativní předpis používání dřevěných stolů v provozovnách společného stravování?

Odpověď:

Dřevěné stoly mohou být používány a v konzumační části provozovny stravovacích služeb jejich použití žádný právní předpis neřeší.

Jiná je situace v přípravnách, kde jsou požadavky stanoveny nařízením (ES) 852/2004. V příloze č. II, která v kapitole II odst. 1 písm. f) stanoví, že povrchy (včetně povrchů zařízení) v oblastech, kde se manipuluje s potravinami a zejména povrchy přicházející do styku s potravinami musí být udržovány v bezvadném stavu a snadno čistitelné, a je-li to nezbytné, snadno dezinfikovatelné. To vyžaduje použití hladkých, omyvatelných, korozivzdorných a netoxických materiálů, pokud provozovatelé potravinářských podniků nepřesvědčí příslušný orgán o vhodnosti jiných použitých materiálů.

Další požadavky na zařízení jsou stanoveny i kapitolou V téže přílohy. Kde se stanoví, že všechny předměty, instalace a zařízení, se kterými přicházejí potraviny do styku:

  • musí být důkladně očištěny, a je-li to nezbytné, dezinfikovány
  • čištění a dezinfekce se musí provádět tak často, aby se vyloučilo riziko kontaminace
  • konstruovány takovým způsobem, z takových materiálů a udržovány v takovém pořádku a dobrém stavu, aby riziko kontaminace bylo sníženo na minimum
  • s výjimkou nevratných nádob a dalšího obalu konstruovány takovým způsobem, z takových materiálů a udržovány v takovém pořádku a dobrém stavu, aby bylo možné je udržovat v čistotě, a je-li to nezbytné, je dezinfikovat
  • instalovány takovým způsobem, aby bylo umožněno odpovídající čištění zařízení a okolních prostor.

Takže použití dřevěných stolů v přípravně může za správného použití odpovídat těmto požadavkům. Dřevo je korozivzdorné, snadno čistitelné a dezinfikovatelné. Pokud budou použity i netoxické dřeviny, tak takový stůl určitě bude netoxický. Problémy může působit požadavek na bezvadný stav, ale i to lze za určité péče o tyto stoly splňovat. Další požadavky jsou spíše konstrukčního charakteru.

14.6.2018, MUDr. Pavla Svrčinová,

Zdroj: Verlag Dashöfer