Bezpečnost při práci začíná znalostí a pochopením označení a pokynů k bezpečnému používání nebezpečných chemických látek. Dodavatelé chemických látek musí ze zákona své látky a směsi klasifikovat. Čtěte štítky a chovejte se bezpečně!

Čtěte štítky

Nebezpečné látky a směsi musí být klasifikovány a chemické látky, které jsou uváděny na trh, musí být příslušným způsobem označeny a zabaleny.

Štítky vám mohou pomoci při určování toho, které chemické látky jsou nebezpečné a jak vám mohou uškodit. Také z nich zjistíte, jak nebezpečnou látku bezpečně uchovávat a jak s ní zacházet.

Štítky na výrobcích obsahujících nebezpečné chemické látky uvádějí, jaká fyzikální a zdravotní rizika a rizika pro životní prostředí jsou s výrobkem spojena. Také jsou na nich uvedena opatření, která byste měli přijmout, abyste s výrobky zacházeli bezpečně. Stejná označení se používají po celém světě, takže nezáleží na tom, kde pracujete – čtěte štítky a chovejte se bezpečně.

Klikněte zde pro zobrazení informační grafiky vysvětlující označení

Ověřte si klasifikaci chemických látek

Dodavatelé chemických látek odpovídají za klasifikaci látek a směsí, které dodávají. Tomuto postupu se říká vlastní klasifikace.

Někdy se na klasifikaci dohodnou nezávislí odborníci na evropské úrovni. To se označuje jako harmonizovaná klasifikace. Mnohé z nejnebezpečnějších látek, které ovlivňují zdraví pracovníků, mají harmonizovanou klasifikaci.

To znamená, že výrobci po celé Evropě mají ze zákona povinnost je klasifikovat a označovat stejným způsobem. Harmonizace tedy zajišťuje, aby klasifikace a označení látky zůstaly stejné, dokonce i když změníte dodavatele. To vám usnadní zjišťování, jaká bezpečnostní opatření musíte při používání látky přijmout.

Existují tisíce látek s harmonizovanou klasifikací a seznam se stále rozšiřuje.

Zdroj: https://chemicalsinourlife.echa.europa.eu/cs/read-the-labels