7. září 2016 nabyla účinnosti rozsáhlá novela zákona o potravinách. Nejvýraznějšími změnami byly změny v návaznosti na tabákovou směrnici a v případě potravin došlo zejména k upřesnění povinností provozovatelů potravinářských podniků a úpravě kompetencí mezi dozorovými orgány.

Do zákona o potravinách jsou zapracovány příslušné předpisy Evropské unie týkající se potravin.

Mimo jiných definuje i tyto pojmy:

Čisté množství

Množství potraviny bez obalu nebo průměrné množství potraviny (stanovené prováděcím předpisem nebo nařízením EU)

Označování potravin

PPP je povinen řídit se při označování potravin platnými právními předpisy, a to zejména nařízením EU č. 1169/2011 a zákonem o potravinách. Tyto předpisy určují jaké označení a informace a jakou formou musí PPP uvádět u potravin balených ve výrobě, potravin zabalených mimo provozovnu výrobce a bez přítomnosti spotřebitele, u potravin nebalených a u pokrmů.

U pokrmů musí být uvedeno viditelně a snadno čitelně:

  • název potraviny
  • alergeny (přesněji látky způsobující alergie nebo nesnášenlivost)
  • množství pokrmu (účinné od 1. ledna 2017)
  • datum použitelnosti u pokrmů stanovených vyhláškou, pokud vhodným způsobem neinformuje spotřebitele, že tyto pokrmy jsou určeny k přímé spotřebě bez skladování
  • podmínky uchování, popřípadě návod k použití, u pokrmů stanovených vyhláškou

Vzhledem k tomu, že prováděcí vyhláška doposud nevyšla, musí si s touto skutečností výrobci pokrmů poradit sami. Množství pokrmu může být uváděno např. formou tabulky, ve které budou uvedena průměrná množství jednotlivých pokrmů.

V případě zájmu Vám na základě Vaší žádosti zaslané na e-mail info@tillmann.cz zašlu 2 verze tabulky - krátkou (na jednu stranu A4) a dlouhou (na dvě strany A4).

MUDr. Stanislava Tillmannová