Miroslav Kec sdílel(a) odkaz ve skupině: Primal Život zajímavý článek od Dr. Funga nazvaný Salt Scare (Strašení Solí).

Pokusím se o stručný "výtah"

 • Sůl byla označena na nového zloducha na obálce magazínu Time v roce 1982.
 • V roce 1988 byla publikována INTERSALT studie, která zkoumala vztah mezi konzumací soli a krevním tlakem na 52 místech ve 32 zemích. Z celkových dat vyplývalo, že čím větší byl příjem soli, tím byl vyšší krevní tlak.
 • 59% snížení příjmu soli vedlo ke snížení tlaku pouze o 2 stupně.
 • Neexistovaly, žádné důkazy, že toto omezení příjmu soli povede k nižšímu výskytu infarktů a mrtvice.
 • Na základě této studie bylo v roce 1994 pro Američany vydáno doporučení jíst maximálně 2400 mg soli denně (asi 1 lžička).
 • Faktem zůstává, že nejzdravější národy světa solí mnohem víc (např. Japonci a obyvatelé Singapuru).
 • Když znovu přezkoumali data INTERSALT studie, našli 4 primitivní populace, jejichž příjem soli byl o 99% nižší než u zbylých 48 zkoumaných míst. Data od těchto 4 populací významně snížila průměrný příjem soli pro celou studii. Tyto 4 populace (např. domorodí indiáni v Brazilských pralesech nebo primitivní kmeny v Africe) žili velmi rozdílným způsobem a skladba jejich jídelníčku se diametrálně lišila od obyvatel západního světa. Takže tvrdit, že za jejich nižší krevní tlak může velmi malý příjem soli v potravě je podobné jako tvrdit, že mají nižší tlak kvůli tomu, že nosí bederní roušku. U dvou z těchto populací (indiánů kmene Yanomamo a Xingu) zjistili, že jim téměř chybí gen D/D, díky čemuž je u nich velmi malé riziko srdečních chorob a hypertenze.
 • Když data od těchto 4 primitivních skupin vyřadili ze studie a nechali pouze 48 západních populací, výsledky se kompletně obrátily a ukazovaly, že při vyšším příjmu soli se snížil krevní tlak. Takže omezování soli v jídle bylo škodlivé.
 • Další studie ve Spojených Státech (NHANES) také zjistila, že ti, kteří jedli nejméně soli umírali o 18% častěji než ti, kteří jedli nejvíce soli. Druhé kolo této studie ukázalo, že nízký příjem soli zvyšoval riziko úmrtí o 15.4%.
 • Další výzkum zjistil při nižší konzumaci soli vyšší riziko infarktu u pacientů s hypertenzí – čili těch lidí, kterým doktoři doporučovali omezit sůl.
 • V roce 2003 americká vláda pověřila Medicínský Institut (IOM) přezkoumáním vlivu soli ne na krevní tlak, ale přímo na úmrtnost a srdeční choroby. IOM došel k závěru, že ačkoliv snížení soli může vést ke snížení krevního tlaku, nenašli dostatek důkazů o tom, že by zároveň snížilo riziko infarktu a úmrtí. A zároveň došli k závěru, že mají dost důkazů o negativních účincích nízkého příjmu soli.
 • Sůl je životně důležitá k udržení potřebného objemu a tlaku krve tak, aby všechny tkáně v těle mohly být dostatečně okysličené a vyživené. Sůl se skládá ze sodíku a chlóru. Když změříme hladinu elektrolytů v krvi, budou tyto dva zdaleka nejběžnější ionty.
 • Sůl je životně důležitá, a ne nějaký zloduch.