V půlce února jsem vedla seminář, zaměřený na problematiku školního stravování. Pořadatelem byl Svazek obcí Horní Labe, zastoupený paní Janou Hebkou.
Seminář byl rozdělen na tři části:

  • správnou výrobní a hygienickou praxi
  • spotřební koš a nutriční doporučení
  • HACCP v provozu

Seminář se konal v krásném prostředí zámku ve Vrchlabí. Trval téměř tři hodiny s dvěma krátkými přestávkami. Účastnice školení byly velmi pozorné a kladly zajímavé dotazy.

Věřím, že seminář splnil svůj účele a pokud bude zájem, budu se zde ráda vracet.