EU Projects Supplement 09/2013

S finanční dotací od Evropské komise hodnotí program EuroDISH aktuální potřeby infrastruktur výzkumu stravování a zdraví v Evropě. Celoevropská výzkumná spolupráce je nezbytná ke zlepšení efektivnosti výzkumných zdrojů, čímž se zajistí konkurenční výhody v globálním měřítku.

Okolnosti

Evropa čelí velkým problémům v oblasti propagace zdraví a snižování následků nepřenosných nemocí souvisejících s životním stylem, stravou a výživou, jako jsou např. kardiovaskulární onemocnění, rakovina a cukrovka.1

K úspěšnému zdolání těchto problémů je nezbytný vysoce kvalitní výzkum sloužící k tvorbě politiky s cílem zlepšení zdraví stárnoucího obyvatelstva a k zajištění udržitelných zdrojů neškodných potravin vysoké jakosti. Aby vědci mohli provádět výzkum prvotřídní kvality, jsou nezbytné výzkumné infrastruktury, které se skládají ze zařízení, zdrojů a služeb. Tyto infrastruktury jsou nutné k posílení vysoce kvalitního výzkumu a k poskytnutí spolehlivých znalostí pro strategie zdravé výživy veřejnosti v celé Evropě.

Co je EuroDISH?

Cílem výzkumného projektu EuroDISH je poskytnout doporučení ohledně potřeb pro infrastruktury výzkumu stravy a zdraví. Jedná se o tříletý projekt, který začal v září 2012 a který je řízen Wageningen UR (univerzita a výzkumné středisko). Konsorcium EuroDISH se skládá z 15 partnerů, kteří nabízejí širokou škálu odborných znalostí ze sedmi evropských zemí.

Činnost projektu EuroDISH je zorganizována okolo modelu DISH, který se skládá ze čtyřech klíčových stavebních kamenů výzkumu stravování a zdraví a také z různých stádií vývoje infrastruktury výzkumu:

  • Rozhodující činitelé chování při stravování – zjistit proč si vybíráme to, co jíme a pijeme (Determinants)
  • Příjem potravy a živin – měření kolik toho jíme a pijeme a živiny pro organismus (Intake)
  • Stavové a funkční ukazatelé výživového zdraví – posuzování indikátorů tělesných zásob živin a zdraví (Status)
  • Zdraví a nemoc ve vztahu ke stravování a výživným látkám – hodnocení vazby mezi výživou a zdravím (nemoci, kvalita života, stárnutí, plodnost, fyziologické funkce). (Health)

Účast zainteresovaných stran

Výsledky projektu budou oznámeny fóru European Strategy Forum on Research Infrastructures, ostatním zainteresovaným stranám a budoucím programům s dotací EU (Horizon 2020). Projekt nakonec posílí výzkum v oblasti stravování, výživy a zdraví, napomůže při tvorbě politik a zvětší využívání vědecké důkazové základny vůči zvýšené konkurenceschopnosti v potravinářském průmyslu EU. Projekt EuroDISH zapojí a povzbudí zainteresované strany k tomu, aby k tomuto projektu přispívaly a propagovaly ho s cílem zajistit udržitelný dopad jeho výsledků.

Projekt nyní dospívá ke konci své první fáze. Byl zmapován stav infrastruktur výzkumu stravování a zdraví. Názory zainteresovaných stran byly aktivně vyžádány na semináři. Identifikovaly se mezery a potřeby současných výzkumných infrastruktur při řešení výše uvedených sociálních problémů, klíčové prvky úspěchu a příležitost k novým prvkům.

V průběhu projektu proběhnou další angažovaná setkání. Zainteresované strany mohou také k projektu přispívat online. Všechny strany, které jsou nějak spojeny s výzkumem stravování a zdraví jsou povzbuzovány k tomu, aby se připojily k diskuznímu fóru na webu projektu www.eurodish.eu.

Další informace

http://www.eurodish.eu

EuroDISH —„Studie potřeb pro infrastruktury výzkumu stravování a zdraví v Evropě“ je podporována Evropskou komisí pod tématem Potrava, zemědělství a rybářství a biotechnologie 7. rámcového programu pro výzkum a technologický vývoj (Dohoda o grantu č. 311788). Tento projekt je řízen dvěma stranami, koordinátorem projektu je Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek a vědeckým koordinátorem je Wageningen University. Obě strany jsou součástí Wageningen UR (univerzita a výzkumné středisko).

Literatura

Světová zdravotnická organizace (WHO) (2009). Global health risks. Mortality and burden of disease attributable to selected major risks. Ženeva, Švýcarsko: WHO.