Evropská komise (EC) publikovala nová nařízení týkající se informací pro spotřebitele, které se budou užívat ve všech státech EU.

Povinné označování nutričních hodnot

Po osmi letech vyjednávání nahradí toto nové označování směrnici 90/496/EC z roku 1990 a směrnici 2000/13/EC.1-3 Tato nová směrnice stanoví povinné označování a instruuje výrobce potravin, aby na etiketách uváděli informace o energetické hodnotě a dále hodnoty obsahu šesti živin - tuku, nasycených tuků, vyšších sacharidů, cukrů, bílkovin a soli, vyjádřené v hodnotách obsahu ve 100 g nebo 100 ml výrobku.3 Tyto informace budou uváděny v tabulce nutričních hodnot (většinou na zadní straně obalu) a mohou být navíc také vztaženy na jednu porci. Další živiny (např. mononenasycené a polynenasycené mastné kyseliny, polyoly, škroby, vláknina, vitaminy a minerální látky) mohou být uváděny dobrovolně. Uvádění některých z těchto údajů na přední straně obalu zůstává dobrovolné.

Pro většinu etiket na obalech je vyžadováno písmo minimálně 1,2 mm vysoké pro všechny povinné informace. Malá balení (největší plocha povrchu menší než 80 cm2) mohou být opatřena písmem o výšce 0,9 mm.

Označování alergenů

Případná přítomnost alergenů ve výrobku musí být jasně vyznačena na uvedeném seznamu přísad.

Jazykové požadavky

Povinné informace o potravině musí být uvedeny v jazyce, kterému spotřebitelé rozumějí. Členské státy, ve kterých jsou potraviny vyráběny, si mohou vymínit, aby tyto informace byly rovněž uvedeny v jednom nebo více oficiálních jazycích EU.

Zásilkový prodej

Jestliže jsou potraviny prodávány prostřednictvím internetu nebo katalogů, musí být povinné informace k dispozici před uzavřením obchodu.

Uvedení v platnost

Všechny balené potraviny prodávané v EU musí být opatřeny uvedenými informacemi nejpozději do tří let od schválení, to znamená do prosince 2014.

Výjimky

Výjimky z uvedeného způsobu označování se vztahují na nezpracované potraviny nebo výrobky, u nichž se předpokládá, že tyto údaje neovlivní spotřebitele při nákupu, případně výrobky, jejichž obal je příliš malý pro uvedení všech povinných informací.

Alkoholické nápoje jsou vyjmuty z uvádění požadovaných informací. Během tří let po uvedení těchto opatření v platnost komise EU prověří skutečný stav a případně vydá potřebné doplňky.

Výhled

Nový zákon o označování umožňuje spotřebitelům činit informovaná dietní rozhodnutí a lépe využívat nutriční informace.

ZDROJ: EUFIC.ORG