Od 1.1.2017 platí nová vyhláška o některých způsobech označování potravin. Vyplývá z ní, mimo jiné, že „alergeny" je nyní možné vyřešit pouze jedinou větou.

Jedná se o vyhlášku 417/2016, pokrmů se týká par.7:

§ 7 Způsob poskytování informací o pokrmech podle § 9a zákona

(1) Název pokrmu se uvede způsobem podle čl. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011.

(2) V souladu s čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 se při uvedení názvu pokrmu zejména způsobem, který spotřebiteli neumožní zjistit skutečnou povahu pokrmu, který se liší svým složením nebo výrobou od pokrmu známého pod daným názvem, označení názvu pokrmu uvede připojením další popisné informace. Uvedení popisné informace se uvede způsobem, který umožní spotřebiteli zjistit skutečnou povahu pokrmu a odlišit ji od pokrmu, s nímž by mohl být zaměněn.

(3) Informace o výskytu látky vymezené v čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 v pokrmu se uvádí

a) písemně podle čl. 21 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011,
b) písemně slovy „Informaci o výskytu konkrétních alergenů v pokrmu žádejte u obsluhy.“ nebo jinými slovy, která mají pro spotřebitele podobný význam, včetně následného předání informace o výskytu konkrétního alergenu v pokrmu spotřebiteli,
c) písemně slovy prostřednictvím zařízení pro vizuální komunikaci nebo
d) písemně uvedením číselných nebo písmenných kódů nebo symbolů za předpokladu, že tyto budou v nabídce pro spotřebitele srozumitelným způsobem vysvětleny.

Celé znění vyhlášky naleznete zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-417#p1