Nové poznatky bourají představy o cholesterolu. Vyšší hladina znamená delší život. Přívod prostřednictvím potravin nemá ani pozitivní, ani negativní vliv. A i „hodný“ cholesterol škodí.

Pětileté studium pacientů ve věku 82 let došlo k závěru, že vyšší hladina cholesterolu znamená u starších lidí delší život. Tedy k naprostému opaku toho, o čem je přesvědčena drtivá většina populace, i lékařů.

Zmiňované závěry nejnovější izraelské studie ale zdaleka nejsou tak ojedinělé, jak by se mohlo zdát. O tom, že pro starší lidi je vyšší hladina cholesterolu jedním z předpokladů vyššího věku, již v minulosti informace zazněly. A nejen o tom. Postupující vědecké poznání a obecně vyšší zájem o studium role cholesterolů v lidském těle došly k závěrům, které v mnohém bourají vžité představy.

Jednou z prvních prací vyvracejících mýty je například několik let stará mezikontinentální studie Michaela Hertoga (USA), která prokázala, že přívod cholesterolu do těla prostřednictvím potravin nemá na zdraví jedince vůbec žádný vliv – ani pozitivní, ani negativní. Výzkum přitom postihoval jak oblast USA, tak Evropy, ale i třeba Japonska – vždy se stejnými výsledky. Má to svou logiku – cholesterol je totiž pro lidský organismus docela důležitý, a jeho význam je srovnatelný třeba s vitamíny. Zřejmě proto se celkem sofistikovaný lidský organismus nespoléhá na příjem této látky ze stravy, a raději si ji sám vyrábí.

Není divu – cholesterol je základní stavební látka všech tělesných buněk včetně krve, čistý cholesterol je dokonce zhruba patnáctiprocentní součástí mozku a poloviční součástí nadledvinek. Není to tedy takový nepřítel, jakého z něj dělají zejména odpůrci konzumace cholesterolových potravin. Na druhou stranu, i zde platí, že všeho moc škodí. Tedy, že dlouhodobý nadbytek cholesterolu v krvi nebezpečný je, protože se pak usazuje na stěnách cév a podporuje vznik srdečně-cévních onemocnění. Podle zmíněné izraelské studie ale kromě toho také změkčuje tepny a v případě starých lidí je pomáhá udržovat pružné, zatímco v jiných případech způsobuje vysoká hladina LDL (takzvaného „špatného“) cholesterolu kornatění tepen.

Jedna věc platí stále: zhubnout, hýbat se a přestat kouřit

Co z toho všeho vyvodit? V prvé řadě bychom se neměli děsit mírně zvýšené hladiny zlého LDL cholesterolu, zejména ve stáří. Pokud je to možné, bylo by také žádoucí vyvarovat se používání léků na zvýšení hodného HDL cholesterolu. V opačném případě budeme spíše než na svém zdraví pracovat na zdravotních problémech.

Základní prevencí rizik kardiovaskulárních nemocí tak stále zůstává to, k čemu člověku stačí zdravý selský rozum. V praxi jde zejména o změnu nevyhovujícího „civilizačního“ životního stylu, což konstatují všechny lékařské výzkumy. Změna tohoto stylu přitom pomáhá bez jakýchkoli vedlejších účinků. Nejbezpečnější cestou, jak zvýšit správné varianty dobrého cholesterolu, je tedy zhubnout, hýbat se a přestat kouřit. Totální restrikce se ale netýká alkoholu. Z pohledu rizik kardiovaskulárních chorob se to jeví tak, že ke zdravému životnímu stylu mírná konzumace alkoholu patří. Jedna až dvě skleničky alkoholického nápoje denně u muže a jedna u ženy srdci a cévám prospívají.

Zdroj: https://www.vitalia.cz/clanky/cholesterol-z-potravin-nema-na-zdravi-vliv/