MUDr. Stanislava Tillmannová, školní a veřejné stravování, HACCP zavedení a audit

Čáslav Husova 410, tel. 604 253 699

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Prodej krájeného ovoce a zeleniny

Email Tisk PDF

Na ovoce a zeleninu, které jsou krájené, včetně ovoce a zeleniny uváděné do oběhu rozpůlené (např. půlky melounů, cukrových melounů, ananasů apod.) se vztahuje výjimka uvedená v čl. 3 odst. 1 písm. d) nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 (nařízení Komise (ES) č. 1221/2008, kterým se s ohledem na obchodní normy mění nařízení (ES) č. 1580/2007). U takového ovoce a zeleniny, které byly okrájeny či nařezány, a jsou tak „vhodné k přímému požití“ či „použití v kuchyni“ se proto odchylně od čl. 113a odst. 3 nařízení (ES) č. 1234/2007 nevyžaduje dodržení obchodních norem.

Aktualizováno Neděle, 08 Květen 2011 17:42 Celý článek...
 

Hygiena a sanitace

Email Tisk PDF

Vzhledem k dnešní masové výrobě je každé porušení hygienických zásad velmi nebezpečné, protože jedna chyba může mít za následek zdravotní komplikace velkého množství lidí.

V legislativě a vyhláškách ministerstvech jsou zakotveny požadavky pro výkon činností při provozování stravovacích služeb, výrobě potravin a uvádění potravin do oběhu, a to jak na provozní, tak i osobní hygienu. Mimo to existují i hygienické podmínky pro používání některých potravin, které mohou během svého zpracování nebo používání ohrozit kvalitu či bezpečnost finálních produktů.

Aktualizováno Neděle, 08 Květen 2011 17:43 Celý článek...
 

Školní oběd - součást zdravého jídelníčku dítěte

Email Tisk PDF

Jak by měla vypadat správná dětská výživa? Měla by být pestrá, obsahovat všechny důležité látky, odpovídající množství energie a dostatek vhodných tekutin. Během dne má být strava rozložena do 4-6 denních dávek, přičemž hlavní jsou snídaně, oběd a večeře a k nim je vhodné dodat přibližně 2 menší svačinky.

Proč vlastně školní oběd?

Oběd má pokrýt cca 30-35 % denního příjmu energie. Velká část školáků obědy úplně vynechává, nebo volí nevhodná jídla. Domů na oběd se většina školáků v poledne nedostane a občerstvení ve stánku nebo restauraci typu fast food většinou představám o zdravé výživě dětí příliš neodpovídá. Co můžeme v takové situaci doporučit? Oběd ve školní jídelně.

Aktualizováno Neděle, 08 Květen 2011 17:47 Celý článek...
 

ARCUS - evidence veřejného stravování

Email Tisk PDF

Program "ARCUS" je určený k evidenci stravování. Je vhodný pro evidenci stravování závodního i školního.
Kompletní program se nyní skládá již ze šesti částí:

  • EVIDENCE STRAVOVÁNÍ (sklad, receptury, normování, jídelní lístky, objednávky stravy)

  • EVIDENCE STRAVNÉHO (včetně komunikace se spořitelnou)

  • EVIDENCE KANTÝNY (nebo kiosku, bufetu, občerstvení)

  • FAKTURACE

  • POKLADNÍ KNIHA

  • KALKULACE

Aktualizováno Neděle, 08 Květen 2011 17:14 Celý článek...
 

Salmonely nepodceňujeme

Email Tisk PDF

Riziko onemocnění salmonelózou pro lidi existuje, nikoli však jen prostřednictvím čerstvého drůbežího masa. Salmonely, které jsou všudypřítomné v okolním prostředí, mohou kontaminovat potraviny, zejména takové, které jim poskytnou „živnou půdu“, tj. jsou vlhké, popřípadě sladké. Takovou surovinou může být i maso, to se však nejí (až na výjimky) syrové, drůbeží pak vůbec ne. A tepelným zpracováním se pochopitelně salmonely ničí, a nejen ony.

Aktualizováno Neděle, 08 Květen 2011 17:43 Celý článek...
 

Návrhy jídelníčků

Email Tisk PDF

Nabízíme Vám zcela ojedinělý program, který navrhuje měsíční jídelníčky podle nejnovějších nutričních požadavků s okamžitou vazbou na výpočet spotřebního koše. Návrhy můžete libovolně upravovat a okamžitě sledovat, jak se projeví ve spotřebním koši a v limitech spotřeby.

Program obsahuje více než 2300 receptur s možností označení pouze těch, které používáte.

Máte možnost výběru režimu práce pro MŠ (přesnídávka, oběd, svačina), ZŠ I. (1 oběd) a ZŠ II. (2 obědy).

V programu máte možnost ovlivnit funkce programu pomocí volitelných parametrů (např. po kolika dnech semohou pokrmy opakovat ...).

Jídelníček můžete exportovat do různých formátů k dalšímu zpracování.

Aktualizováno Neděle, 08 Květen 2011 17:14 Celý článek...
 


Strana 33 z 33